Προσωπικό Ιστολόγιο - Theodoros G. Karounos Blog

ΑΡΧΕΙΟ

15.6.02

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Κύρια αρμοδιότητα της Ομάδας Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση ήταν η σύνταξη και υποβολή κειμένου στρατηγικής που θα αφορά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης ευρείας ζώνης και θα εξειδικεύει τις σχετικές δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Κοινωνία της Πληροφορίας». Για τον σκοπό αυτό ανατέθηκε στην επιστημονική επιτροπή το έργο της διαμόρφωσης και σύνταξης σχεδίου κειμένου. Η επιστημονική επιτροπή ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία, με δημόσιες διαβουλεύσεις, ανάλυση διεθνούς κατάστασης, χρήση εξωτερικών συμβούλων διεθνούς κύρους κατέληξε στο παρόν σχέδιο κειμένου.

Επιστημονική Επιτροπή:

1. Θεόδωρος Καρούνος, Μηχανικός Δικτύων, Γενικός Διευθυντής ΕΔΕΤ, Συντονιστής

2. Στέλιος Σαρτζετάκης, Επικεφαλής Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών & Δικτύου, ΙΠ-ΙΤΕ

3. Ιωάννης Σκοπούλης, Μηχανικός Δικτύων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

4. Χρήστος Μπούρας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

5. Τρύφων Χιώτης, Μηχανικός Δικτύων, Τεχνικός Διευθυντής ΕΔΕΤ

6. Αθανάσιος Πρίφτης, Επιστήμων Πληροφορίας

7. Ζωή Παναγιωτάρα, Νομικός

8. Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης, Καθηγητής Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

9. Ιωάννης Κοροβέσης, Επιστημονικός Υπεύθυνος ARIADNE-T ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

10. Αλέξανδρος Καλόξυλος, Μηχανικός Δικτύων, ακαδημαϊκού δικτύου GUNEΤ

11. Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

12. Γιώργος Παπανικολάου, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Τομέας Τηλεπικοινωνιών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Take back the web!

Firefox 2

My blog has moved!

You should be automatically redirected in 3 seconds. If not, visit
http://www.karounos.gr/blog/
and update your bookmarks.