Προσωπικό Ιστολόγιο - Theodoros G. Karounos Blog

ΑΡΧΕΙΟ

16.11.05

Φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με το διαδίκτυο

Φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα σχετικά με το διαδίκτυο,

ελεύθερο λογισμικό και νέες τεχνολογίες:

- Ένωση Χρηστών και Φίλων Linux Ελλάδας, http://www.hellug.gr/ ,
- Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο, http://www.awmn.gr/ ,
- Ένωση Ελλήνων Χρηστών Ίντερνετ, http://www.eexi.gr/,
- Σύλλογος Ραδιοερασιτεχνών Ελλάδος, http://www.grc.gr/ ,
- ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, http://www.epe.org.gr/,
- Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Η/Υ και

Πληροφορικής, http://www.epy.gr/gr/ ,

- Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην

Ελλάδα, http://www.computer-engineers.gr/

- digitalrights.gr αποτελεί έναν κόμβο πληροφόρησης για τα δικαιώματα

του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.,http://www.digitalrights.gr
- Βήμα ενημέρωσης για το ελεύθερο λογισμικό χρηστών &

προγραμματιστών, http://www.ellak.gr/

Παράλληλα υπάρχουν και πρωτοβουλίες όπως η ομάδα που

έχει συγκροτηθεί για την μεταφορά(Ελληνοποίηση) στην Ελληνική

Νομοθεσία των αδειών Creative Commons - http://creativecommons.org/

στο πλαίσιο του http://www.ebusinessforum.gr/ .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Take back the web!

Firefox 2

My blog has moved!

You should be automatically redirected in 3 seconds. If not, visit
http://www.karounos.gr/blog/
and update your bookmarks.