Προσωπικό Ιστολόγιο - Theodoros G. Karounos Blog

ΑΡΧΕΙΟ

5.12.06

Τα Commons στον προγραμματικό λόγο των Σοσιαλιστικών Κομμάτων

Στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος το Re-public και το Compass οργανώνουν συζήτηση με θέμα:

“Τα Commons στον προγραμματικό λόγο των Σοσιαλιστικών Κομμάτων”

Παρασκευή 8-12 - 2006

Ομιλητές:

Michel Bauwens, founder P2P foundation,

Daniel Leighton, researcher Compass, POWER,

Thieulin Benoît, Head of internet strategy for Ségolène Royal’s campaign,

Θανάσης Πρίφτης, Re-public, Τμήμα Διαδικτύου ΠΑΣΟΚ,

Συντονιστής Παύλος Χατζόπουλος, Υπεύθυνος Σύνταξης Re-public.
...
http://www.re-public.gr/?page_id=60

--

Europe and Commons 2006, Workshop Proposal

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Take back the web!

Firefox 2

My blog has moved!

You should be automatically redirected in 3 seconds. If not, visit
http://www.karounos.gr/blog/
and update your bookmarks.