Προσωπικό Ιστολόγιο - Theodoros G. Karounos Blog

ΑΡΧΕΙΟ

14.12.06

Re-Public: H υπόσχεση των commons

Μόλις δημοσιεύθηκε το πρώτο τμήμα του αφιερώματος του http://www.re-public.gr/ με τίτλο " H υπόσχεση των commons (κοινά αγαθά) ". Μεταξύ άλλων μπορείτε να βρείτε πρωτότυπα κείμενα από τους:


Richard Stallman - Το κίνημα για το ελεύθερο λογισμικό

Το ελεύθερο λογισμικό αλλάζει τον τρόπο που παράγεται η αξία, υποστηρίζει ο Richard Stallman, γιατί η επιχείρηση ή ο εργαζόμενος μπορεί να βάλει το λογισμικό να κάνει αυτό που εκείνοι θέλουν.
________________________________

Michel Βauwens - Ομότιμη παραγωγή, ομότιμη διακυβέρνηση, ομότιμη ιδιοκτησία

Η τρέχουσα πολιτική οικονομία βασίζεται στο θεμελιώδες λάθος, οι φυσικοί πόροι είναι απεριόριστοι, σημειώνει ο Michel Bauwens. Σε μια κοινωνία βασισμένη στη θεωρία Ρ2Ρ (δίκτυα ομότιμων), η κατάσταση αντιστρέφεται...
________________________________

Douglas Rushkoff - Commons: Δημιουργώντας ένα εναλλακτικό σύστημα αξιών
Σε ποιο βαθμό μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία ο ένας για τον άλλον χωρίς την παρέμβαση των κυβερνήσεων ή των εταιρικών συμφερόντων;
________________________________

Διονυσία Καλλινίκου - Το μέλλον της πνευματικής ιδιοκτησίας
Η πνευματική ιδιοκτησία θα πρέπει και στο μέλλον να δώσει στον καλλιτέχνη κίνητρα για δημιουργία και παραγωγή έργων προς όφελος της πνευματικής κληρονομιάς, της πολυφωνίας και της απεριόριστης ποικιλίας, υποστηρίζει η Διονυσία Καλλινίκου.
________________________________

Βαγγέλης Καπούλας και Χρήστος Μπούρας - Κοινά ψηφιακά αγαθά
Ο Βαγγέλης Καπούλας και ο Χρήστος Μπούρας αναλύουν κατά πόσο η ιδέα της κοινοκτημοσύνης έχει εντυπωθεί στην ψηφιακή εποχή.
________________________________

Όλα τα κείμενα του http://www.re-public.gr/ δημοσιεύονται με την άδεια Creative Commons και μπορούν να αναδημοσιεύονται ελεύθερα με απλή αναφορά της αρχικής πηγής τους.
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Take back the web!

Firefox 2

My blog has moved!

You should be automatically redirected in 3 seconds. If not, visit
http://www.karounos.gr/blog/
and update your bookmarks.